PRIVACYBELEID

Versie van toepassing vanaf 28 April 2022

1. WAAROM MOET IK DIT PRIVACYBELEID LEZEN?

Dit privacybeleid ('beleid') beschrijft hoe Rebilita, UAB (hierna "Bedrijf", "Wij", "Ons", "Ons") je persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt, openbaar maakt en opslaat en welke wettelijke rechten je hebt. We beschermen je persoonlijke informatie onder de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679) ('GDPR') en andere toepasselijke wetten. We kunnen dit beleid van tijd tot tijd wijzigen. Bezoek daarom regelmatig onze website voor de laatste versie van dit beleid.

2. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE BESCHERMING VAN MIJN GEGEVENS?

Wij zijn: Rebilita UAB

Ons ondernemingsnummer is: 304912714

Ons adres: Gedimino str. 45-7, LT-44239 Kaunas, Lithuania

Ons e-mailadres: support@brainety.com

3. WAAROM EN HOE VERZAMELEN JULLIE MIJN GEGEVENS?

3.1. OM JE ONZE ONLINE DIENSTEN EN/OF PRODUCTEN TE BIEDEN

Wanneer is dit relevant voor mij? Welke informatie wordt over mij verzameld? Wat is jullie juridische basis om mijn informatie te verzamelen? Waar halen jullie de informatie vandaan? Ben ik verplicht deze informatie te verstrekken? Hoe lang bewaren jullie informatie over mij?
Wanneer je onze online diensten en/of producten gebruikt/ontvangt Voornaam, achternaam, e-mailadres, wachtwoord, andere gegevens die je verstrekt tijdens het registreren, datum van accountaanmaak, datum van laatste login van gebruiker, geselecteerde accountinstellingen, online diensten en/of producten ontvangen door gebruiker, testresultaten, scores van wedstrijden Overeenkomst (Art. 6 (1) (b) van GDPR) Van jezelf Het is een vereiste om een contract aan te gaan. Als je deze informatie niet verstrekt, kun je onze online diensten en/of producten niet gebruiken/ontvangen 10 jaar vanaf de laatste login op jouw account

3.2. OM JE BESTELLINGEN TE VERWERKEN EN BETALINGEN TE ONTVANGEN

Wanneer is dit relevant voor mij? Welke informatie wordt over mij verzameld? Wat is jullie juridische basis om mijn informatie te verzamelen? Waar halen jullie de informatie vandaan? Ben ik verplicht deze informatie te verstrekken? Hoe lang bewaren jullie informatie over mij?
Wanneer je een betaling doet op onze website/app Voornaam, achternaam, e-mail, abonnement, bestelde diensten en/of producten, betaald bedrag, valuta, betaalgegevens (kaartnummer, vervaldatum, CVC-nummer, postcode) Overeenkomst (Art. 6 (1) (b) van GDPR) Van jezelf Het is een vereiste om een contract aan te gaan. Wanneer je deze informatie niet verstrekt, kun je geen gebruik maken van onze diensten 10 jaar vanaf het moment dat je een aankoop hebt gedaan

3.3. OM DE VEILIGHEID VAN ONZE WEBSITE/APP TE GARANDEREN EN DEZE VOORTDUREND VOOR JOU TE VERBETEREN

Wanneer is dit relevant voor mij? Welke informatie wordt over mij verzameld? Wat is jullie juridische basis om mijn informatie te verzamelen? Waar halen jullie de informatie vandaan? Ben ik verplicht deze informatie te verstrekken? Hoe lang bewaren jullie informatie over mij?
Wanneer je onze website/apps gebruikt IP-adres of ander apparaatadres of ID, webbrowser en/of apparaattype, hardware- en software-instellingen en -configuraties, de webpagina's of sites die je bezoekt net voor of net na je bezoek aan de Site, de pagina's die je op de Site bekijkt, je acties op de Site, en de datums en tijden waarop je de Services bezoekt, opent of gebruikt. Wanneer je de Site op een mobiel apparaat gebruikt, kunnen we ook de fysieke locatie van je apparaat verzamelen door bijvoorbeeld satelliet-, mobiele-telefoontoren- of draadloze LAN-signalen te gebruiken Gerechtvaardigd belang (beveiliging en verbetering van onze website) (Art. 6 (1) (f) van de AVG) Van jezelf Nee 1 maand nadat je onze website/apps hebt bezocht

3.4. OM JE DE BESTE KLANTENONDERSTEUNING TE BIEDEN

Wanneer is dit relevant voor mij? Welke informatie wordt over mij verzameld? Wat is jullie juridische basis om mijn informatie te verzamelen? Waar halen jullie de informatie vandaan? Ben ik verplicht deze informatie te verstrekken? Hoe lang bewaren jullie informatie over mij?
Wanneer je een vraag stelt of een klacht indient bij onze klantenservice Voornaam, achternaam, e-mailadres, land, telefoonnummer, onderwerp van je aanvraag, datum van je aanvraag, inhoud van je aanvraag, bijlagen bij je aanvraag, antwoord op je aanvraag Toestemming (Art. 6 (1) (a) van GDPR)) Van jezelf Nee 10 jaar vanaf het moment dat je laatste aanvraag is ontvangen

3.5. JE TE INFORMEREN OVER ONZE ONLINE DIENST EN/OF PRODUCTEN OF OM JE INTERNETADVERTENTIES TE TONEN

Wanneer is dit relevant voor mij? Welke informatie wordt over mij verzameld? Wat is jullie juridische basis om mijn informatie te verzamelen? Waar halen jullie de informatie vandaan? Ben ik verplicht deze informatie te verstrekken? Hoe lang bewaren jullie informatie over mij?
Wanneer wij je willen informeren of jouw mening willen vragen over onze producten of je internetadvertenties willen tonen Volledige naam, e-mail, telefoonnummer, IP-adres, bestellings details, land, post informatie, website achter de website van het bedrijf, je interactie met het internet Toestemming

(Art. 6, lid 1, onder a), van de AVG)(Art. 69, lid 1, van de Litouwse wet inzake elektronische communicatie)

Klantrelatie(Art. 69, lid 2, van de Litouwse wet op elektronische communicatie) )

Legitiem belang(om direct-marketingcommunicatie te verzenden)(Art. 6 (1) (f) van de AVG)
Van uzelf

Serviceproviders van sociale media

Marketingserviceproviders
Nee 5 jaar nadat je gebruik hebt gemaakt van onze diensten of nadat je toestemming hebt gegeven, tenzij je je toestemming eerder intrekt

3.6. OM MET JOU IN CONTACT TE KOMEN VIA SOCIALE MEDIA

Wanneer is dit relevant voor mij? Welke informatie wordt over mij verzameld? Wat is jullie juridische basis om mijn informatie te verzamelen? Waar halen jullie de informatie vandaan? Ben ik verplicht deze informatie te verstrekken? Hoe lang bewaren jullie informatie over mij?
Wanneer je communiceert met onze socialemediaprofielen (bijv. een bericht sturen, onze profielen volgen, een bericht delen, reageren op een bericht) Voor- en achternaam, e-mailadres, geslacht, land, afbeelding, bericht, tijd en datum waarop het bericht is ontvangen, inhoud van het bericht, berichtbijlagen, reactie op het bericht, tijdstip van reactie op het bericht, informatie over de beoordeling van het bedrijf, reacties op een bericht, gedeelde berichten, informatie over reacties op berichten Toestemming

(Art. 6 (1) (a) van de AVG)
Van jezelf en social media platforms Nee 10 jaar vanaf het moment dat je communiceert met onze socialemediaprofielen

3.7. OM SOLLICITANTEN TE SCREENEN EN TE SELECTEREN

Wanneer is dit relevant voor mij? Welke informatie wordt over mij verzameld? Wat is jullie juridische basis om mijn informatie te verzamelen? Waar halen jullie de informatie vandaan? Ben ik verplicht deze informatie te verstrekken? Hoe lang bewaren jullie informatie over mij?
Wanneer we je sollicitatie voor een functie ontvangen, wanneer je ons toestemming geeft, of wanneer we contact met je opnemen gebasseerd op informatie die je openbaar maakt op een professioneel social media-platform Volledige naam, e-mail, telefoonnummer, cv, werkervaring, andere informatie die je ons verstrekt Toestemming

(Art. 6 (1) (f) van de AVG)

Contract(Art. 6 (1) (b) van de AVG)

Legitiem belang (om contact met jou op te nemen wanneer je je gegevens openbaar maakt op sociale media platforms) (Art. 6 (1) (f) van de AVG)
Van jezelf en professionele social media platformen Het is alleen een vereiste om een contract aan te gaan wanneer we van plan zijn een arbeidscontract met je aan te gaan. Wanneer je deze gegevens niet aan ons verstrekt, kunnen wij geen arbeidsovereenkomst met je aangaan 6 maanden na het einde van het relevante wervingsproces, of 5 jaar nadat je ons je toestemming hebt gegeven of je informatie openbaar hebt gemaakt op sociale media platforms

3.8. OM TE VOLDOEN AAN DE WETTELIJKE VEREISTEN VOOR FINCANCIËLE VERSLAGLEGGING

Wanneer is dit relevant voor mij? Welke informatie wordt over mij verzameld? Wat is jullie juridische basis om mijn informatie te verzamelen? Waar halen jullie de informatie vandaan? Ben ik verplicht deze informatie te verstrekken? Hoe lang bewaren jullie informatie over mij?
Wanneer je onze producten bestelt Volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer, adres, handtekening, facturen, rapporten, boekhoudkundige documenten, betalingen, betaalde bedragen, andere informatie die we wettelijk verplicht zijn te verzamelen Wettelijke verplichting (artikel 6, lid 1, onder c), van de AVG)

Wet op de boekhouding van de Republiek Litouwen
Van jezelf Het is een wettelijke verplichting. Als je deze informatie niet verstrekt, kun je geen goederen of diensten van ons kopen 10 jaar vanaf een transactie

3.9. OM TE VOLDOEN AAN DE BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN DIE ZIJN VASTGELEGD IN DE WETGEVING

Wanneer is dit relevant voor mij? Welke informatie wordt over mij verzameld? Wat is jullie juridische basis om mijn informatie te verzamelen? Waar halen jullie de informatie vandaan? Ben ik verplicht deze informatie te verstrekken? Hoe lang bewaren jullie informatie over mij?
In het geval dat we een partij of betrokken partij worden in een juridische procedure waaraan je onderworpen bent of we wettelijk verplicht zijn om informatie over jou te verzamelen en/of te verstrekken om te voldoen aan de wet Alle bovengenoemde informatie, boekhoudkundige en juridische dossiers, juridische documenten, andere informatie die je ons verstrekt, andere informatie die we wettelijk verplicht zijn te verzamelen en/of te verstrekken

Als de zaak zich voordoet - informatie over strafbare feiten en overtuigingen
Wettelijke verplichting (Art. 6 (1) (c) van de AVG)

Legitiem belang (ter bescherming van onze rechten en belangen) (Art. 6 (1) (f) van de AVG).

Oprichting, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen (Art. 9 (2) (f) van de AVG)
Uit bovengenoemde bronnen, wetshandhavingsinstanties, partijen die onderworpen zijn aan juridische procedures, rechtbanken Je bent wettelijk verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. In andere gevallen verzamelen we je persoonlijke gegevens wanneer we een legitiem belang hebben om onze rechten en belangen te verdedigen 10 jaar na het einde van de contractuele relatie met ons of, indien langer, voor de duur van de juridische procedure en 3 jaar na de datum van inwerkingtreding of volledige tenuitvoerlegging van een vonnis van een rechtbank of autoriteit

4. MET WIE DELEN JULLIE MIJN GEGEVENS?

We delen je informatie met informatie-ontvangers, zowel binnen als buiten de Europese Economische Ruimte (EER), in gevallen waar dit nodig is voor de hierboven beschreven doeleinden en toegestaan in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Informatie ontvanger of categorie informatie ontvanger Doel van de informatieoverdracht Land van de ontvanger Besluit van de Europese Commissie of een niet-EER land een passend niveau van informatiebescherming heeft Passende waarborgen die mijn informatie beschermen wanneer deze wordt doorgegeven aan niet-EER-landen
Accountants- en accountantsdienstverleners Om te voldoen aan de wettelijke boekhoudkundige vereisten EU NVT NVT
Archiefdienstverleners Om ons archief te bewaren EU NVT NVT
Aanbieders van elektronische communicatiediensten Om onze elektronische communicatie uit te voeren EU NVT NVT
Advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders, auditors, functionarissen voor gegevensbescherming, adviseurs Om onze naleving te garanderen, onze rechten en belangen te verdedigen EU NVT NVT
E-mail- en cloudhostingserviceproviders Om IT-middelen te bedienen Wereldwijd N.v.t., inclusief niet-EER-landen EU-modelcontractbepalingen
Potentiële of daadwerkelijke verkrijgers van het bedrijf/onderdeel van het bedrijf, ook hun bevoegde adviseurs of andere personen Om transacties met betrekking tot het eigendom van de Vennootschap te evalueren en/of uit te voeren EU NVT NVT
Bankieren, betalingsverwerking en andere financiële dienstverleners Om betalingen te verwerken Wereldwijd N.v.t., inclusief niet-EER-landen EU-modelcontractbepalingen
Dienstverleners op het gebied van marketing en telemarketing Om onze diensten op de markt te brengen Wereldwijd N.v.t., inclusief niet-EER-landen EU-modelcontractbepalingen
Klantenservice dienstverleners Om klantenondersteuning te bieden Wereldwijd N.v.t., inclusief niet-EER-landen EU-modelcontractbepalingen
Aanbieders van sociale media Om onze social media profielen te beheren Wereldwijd N.v.t., inclusief niet-EER-landen EU-modelcontractbepalingen

5. WELKE WETTELIJKE RECHTEN HEB IK MET BETREKKING TOT MIJN GEGEVENS?

Behoudens de voorwaarden, beperkingen en uitzonderingen die zijn vastgesteld door wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming, heb je beschikking tot de onderstaande rechten:

Mijn recht Wanneer is dit recht op mij van toepassing?
Toegangsrecht wanneer je bevestiging wilt ontvangen of wij persoonsgegevens over je verzamelen of anderszins verwerken, en, indien dat het geval is, toegang tot de persoonsgegevens en de informatie over de gegevensverwerking.
Recht op rectificatie wanneer je van ons een rectificatie van onjuiste persoonsgegevens over je wenst te verkrijgen.
Recht op wissen ('recht om vergeten te worden') - wanneer persoonsgegevens niet langer nodig zijn in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt;

- wanneer je de toestemming intrekt waarop de verwerking is gebaseerd en er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking;

- wanneer je bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen doorslaggevende legitieme gronden zijn voor de verwerking, of je bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketingdoeleinden;

- wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;

- wanneer de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting;

- waar de persoonsgegevens zijn verzameld met betrekking tot het rechtstreeks aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij aan een kind en met toestemming.
Recht op beperking van verwerking - wanneer de juistheid van de persoonsgegevens door je wordt betwist;

- wanneer de verwerking onwettig is en je je verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik ervan;

- wanneer we de persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden van de verwerking, maar je ze nodig hebt voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen;

- waar je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking.
Recht op dataportabiliteit wanneer je de door jou verstrekte gegevens in een gestructureerde, veelgebruikte en machineleesbare vorm wilt ontvangen of wilt verzenden naar een andere verwerkingsverantwoordelijke, is de verwerking gebaseerd op toestemming of op een contract en wordt deze op geautomatiseerde wijze uitgevoerd.
Recht van bezwaar wanneer het verzamelen en gebruiken is gebaseerd op een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of in de uitoefening van officieel gezag of legitiem belang, inclusief profilering, zoals uitgelegd in sectie 3 van dit privacybeleid, of waar je bezwaar maakt tegen het verzamelen van je persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.
Recht om toestemming in te trekken wanneer de verwerking is gebaseerd op jouw toestemming, zoals uitgelegd in Sectie 3 van dit Privacybeleid, en je deze op elk gewenst moment wilt intrekken.
Recht om een klacht in te dienen wanneer je een klacht wilt indienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de je standaard verblijfplaats, werkplek of van een vermeende inbreuk op de AVG.

6. HOE DIEN IK EEN VERZOEK IN?

Als je de hierboven beschreven rechten wilt uitoefenen, dien je een verzoek bij ons in via e-mail op support@brainety.com.

7. KAN IK GEBRUIK MAKEN VAN EEN GEMACHTIGDE AGENT?

Zeker. Je kunt een geautoriseerde agent gebruiken om namens jou een verzoek tot opt-out in te dienen als je ons de geautoriseerde agent schriftelijke toestemming geeft om dit te doen. Als dit het geval is, geef ons dan een kopie van de genoemde toestemming zoals aangegeven in sectie 18 van dit beleid hieronder. We kunnen een verzoek weigeren van een gemachtigde agent die geen bewijs overlegt dat hij of zij door jou is gemachtigd om namens jou op te treden. Je kunt ook namens je minderjarige kind een verzoek indienen.

8. DOEN JULLIE AAN GEAUTOMATISEERDE INDIVIDUELE BESLUITVORMING, INCLUSIEF PROFILERING?

Nee, wij nemen geen beslissingen die uitsluitend zijn gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, die voor jou rechtsgevolgen zou hebben.

9. GEBRUIKEN JULLIE COOKIES?

Ja, we gebruiken cookies op onze website zoals beschreven in onderstaande tabel.

Cookienaam Vervaldatum cookies
Strikt noodzakelijke en statistische cookies
XSRF-TOKEN 1 dag
enence_session Tijdens de browsesessie
_ga 2 jaar
Marketingcookies
_gat Tijdens de browsesessie
_gid 24 uur
_hjAbsoluteSessionInProgress 1 dag
_hjFirstSeen 1 dag
_hjid 1 jaar
_hjIncludedInPageviewSample 1 dag
soundestID Tijdens de browsesessie
gezondste uitzichten Tijdens de browsesessie
Gerichte cookies
_fw_crm_v 1 jaar
ads/ga-audiences Tijdens de browsersessie
REST/webTracking/v1/event Tijdens de browsersessie

10. HOE KAN IK COOKIES BEHEREN?

Je kunt je browser configureren om sommige of alle cookies te weigeren of om je toestemming te vragen alvorens ze te accepteren. Houd er rekening mee dat je door het verwijderen van cookies of het uitschakelen van toekomstige cookies mogelijk geen toegang kunt krijgen tot bepaalde delen of functies van onze website. Je kunt het gebruik van functionaliteitscookies, targeting cookies of advertentiecookies controleren door je browserinstellingen aan te passen. Om te weten te komen hoe je cookies in je browser kunt beheren, ga je naar een van de onderstaande links:

11. HOW CAN I CONTACT YOU?

If you have any questions, comments, or complaints regarding how we collect, use, and store your personal information, please contact us by e-mail at support@brainety.com at any time