SERVICEVOORWAARDEN

Disclaimer

De Site kan en zal geen professioneel of definitief accuraat product/dienst advies en/of meningen bevatten. De product-/dienstinformatie en/of meningen worden uitsluitend verstrekt voor amusements- en educatieve doeleinden en vormen geen vervanging voor professioneel advies. Derhalve raden wij u aan de juiste professionals te raadplegen voordat u acties onderneemt op basis van uw scores. Wij geven geen enkel professioneel of definitief accuraat product/dienstadvies. HET GEBRUIK OF VERTROUWEN VAN ENIGE INFORMATIE OP DE SITE IS UITSLUITEND OP EIGEN RISICO.

1. INTRODUCTIE

1.1. Bedankt voor het kiezen van Brainety ("de aanbieder", "wij", "ons", "onze"). Brainety is een handelsnaam geëxploiteerd door een naamloze vennootschap Rebilita, UAB opgericht naar Litouws recht, adres Gedimino str. 45-7, Kaunas, Litouwen.

1.2. Het is zeer belangrijk dat je de tijd neemt om deze Servicevoorwaarden ("Voorwaarden") grondig te lezen en te begrijpen, aangezien deze Voorwaarden de gehele relatie tussen jou ("de Gebruiker", "jij") en ons regelen, wanneer je onze site https://www.brainety.com ("Website") bezoekt en/of een aankoop doet op de Website.

1.3 Lees deze Voorwaarden zorgvuldig voordat je aankopen doet op de website. Door iets bij ons te kopen, ga je akkoord met deze Voorwaarden als een bindend contract tussen jou en ons. Als je niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, raden we je af om aankopen te doen op de website.

2. Onze diensten en prijzen

2.1. Door gebruik te maken van Onze diensten - online certificeringstesten systeem - heb je de mogelijkheid om verschillende testen, gezichtstesten, reactietesten, wiskunde testen of andere soortgelijke testen die specifiek ontworpen zijn om de cognitieve vaardigheden van de Gebruikers te bepalen ("Diensten"). Gebruikers kunnen kiezen om een enkele Dienst (als een enkele gecertificeerde test) of een lidmaatschap dat onbeperkte toegang tot al onze gecertificeerde tests geeft te verwerven.

2.2. Alle Diensten die wij leveren zijn alleen voor entertainment doeleinden. Houd er rekening mee dat alle Diensten alleen in digitale vorm worden geleverd en daarom beschouwd worden als volledig en definitief geleverd aan de Gebruiker vanaf het moment dat een bepaalde digitale inhoud beschikbaar wordt gesteld voor gebruik door de Gebruiker.

2.3. Als je een abonnee bent van onze Diensten, ga je akkoord met het volgende:

2.3.1. Overeenkomst tot betaling.;

(a) Als Gebruiker van onze Diensten ben je verantwoordelijk voor alle kosten en vergoedingen die je hebt geselecteerd bij het inschrijven, inclusief kosten voor vooruitbetaling van meerdere periodes van terugkerende maandelijkse kosten.;

2.4. Automatische verlenging: je lidmaatschap van onze Diensten wordt automatisch verlengd voor opeenvolgende verlengingsperioden van dezelfde duur die je hebt geselecteerd bij het inschrijven, tegen het dan geldende abonnementstarief. Wij zullen je betalingsmethode aan het begin van elke verlengingsperiode in rekening brengen of debiteren, tenzij je je abonnement opzegt. Als je je abonnement niet opzegt of gebruik blijft maken van betaalde abonnementsfuncties, geef je daarmee toestemming om kosten in rekening te brengen. Als je betalingsmethode niet geldig is, wordt je abonnement mogelijk niet verlengd. De verlengingskosten zijn meestal gelijk aan de kosten van de voorgaande periode, tenzij wij je vooraf op de hoogte stellen bij het inschrijven of voor het begin van de verlengingsperiode, zoals hierboven beschreven.

(a) je kocht een vooruitbetalingsplan voor meerdere periodes of;

(b) je in aanmerking komt voor een promotietarief maar niet langer in aanmerking komt voor dat tarief, dan zal je abonnement aan het begin van de verlengingsperiode ter verlenging worden aangeboden tegen onze dan geldende niet-promotionele abonnementstarieven. Indien je je abonnement op een Dienst niet verlengt voor de geplande vervaldatum, dan is het dan geldende niet-promotionele abonnementstarief van toepassing.;

2.5. Annulering van het Serviceabonnement. Je kunt je abonnement op onze Diensten te allen tijde opzeggen door contact op te nemen met de Klantenservice op support@brainety.com. Wij zullen proberen alle annuleringsverzoeken binnen 72 uur na ontvangst van het verzoek te verwerken. Wij behouden ons het recht voor vergoedingen, toeslagen of kosten te innen die zijn gemaakt voordat je opzegging van kracht wordt. Als je je betaalde abonnement op Diensten opzegt, blijft je abonnement actief tot het einde van je dan lopende abonnementsperiode.

2.6. Wij behouden ons het recht voor om de voorwaarden van het kosten-, annulerings- en restitutiebeleid te herzien, na een redelijke voorafgaande kennisgeving op de Website en/of Mobiele App of andere middelen die wij van tijd tot tijd passend achten. Alle wijzigingen zullen van toepassing zijn op alle lidmaatschappen die zijn aangemaakt of verlengd na de datum waarop deze wijzigingen zijn doorgevoerd.

2.7. Alle hierboven vermelde prijzen voor onze Hersenspellen diensten zijn inclusief alle belastingen. De prijzen kunnen echter worden gewijzigd afhankelijk van de toepasselijke BTW-tarieven en wijzigingen van deze tarieven in de plaats waar je woont.

3. onze HERSENSPELLEN SERVICE uitproberen Toegang

3.1. Na aankoop van het door jou gekozen plan geven wij je direct toegang tot onze Hersenspellen dienst, afhankelijk van welk toestel je hebt gekozen. Wanneer je voor de eerste keer een maandelijkse Hersenspellen dienst van ons koopt, wordt je betaalkaart automatisch belast met de dan geldende prijs voor één maand Hersenspellen diensten. Wanneer je voor de eerste keer een jaarlijkse Hersenspellen dienst van ons koopt, zal je betaalkaart automatisch belast worden met de dan geldende prijs voor een jaar Hersenspellen diensten.

3.2. Indien je na de eerste maand gebruik blijft maken van de maandelijkse Hersenspellen diensten, zullen wij je het normale tarief van de dan geldende prijs voor elke maand gebruik van de Hersenspellen diensten in rekening blijven brengen. Indien je na het eerste jaar gebruik blijft maken van jaarlijkse Hersenspellen diensten, zullen wij je voor elk jaar dat je gebruik maakt van de Hersenspellen diensten de normale dan geldende prijs in rekening blijven brengen.

3.3. Als onze Hersenspellen diensten je niet bevallen ben je vrij om je abonnement op de Hersenspellen diensten op te zeggen. Je kunt je toegang tot de Hersenspellen diensten op elk moment opzeggen door simpelweg een e-mail te sturen naar onze klantenservice op support@brainety.com.

4. Rechten en plichten van de gebruiker

4.1. Door akkoord te gaan met deze servicevoorwaarden bevestig je dat je minstens 18 jaar oud bent. Je gaat ermee akkoord actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die je op onze site doet. Je gaat ermee akkoord om je account en andere informatie, inclusief je e-mailadres en creditcardnummers en vervaldata, onmiddellijk bij te werken, zodat we je transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met je kunnen opnemen.

4.2. Je kunt te allen tijde contact opnemen met het klantenondersteuningsteam van de Aanbieder via e-mail of telefoon. De kosten voor het gebruik van het ondersteuningsteam van de Aanbieder verhogen de prijs van de Hersenspellen dienst niet en zijn daarin inbegrepen.

4.3. Je mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden en je mag bij het gebruik van de Dienst geen wetten overtreden. Alle inhoud van de Diensten, inclusief grafische ontwerpen en tests, behoren tot het eigendom van de Aanbieder. Alle inhoud van onze Diensten zijn beschermd en vallen onder de wetten op het auteursrecht en elk individueel gebruik van enige auteursrechtelijk beschermde inhoud zonder de licentie van de Aanbieder vormt een schending van ons auteursrecht.

4.4. Je erkent dat de webpagina niet altijd toegankelijk hoeft te zijn, in het bijzonder met betrekking tot de noodzakelijke hardware en software onderhoudswerkzaamheden die van tijd tot tijd worden uitgevoerd.

4.5. Door in te stemmen met deze servicevoorwaarden bevestig je dat je begrijpt dat de Diensten niet kunnen worden geweigerd zodra ze aan je zijn verleend. Je hebt echter het recht om je lidmaatschap op elk moment te beëindigen zonder extra kosten en je zult niet in rekening worden gebracht voor Diensten die niet aan je zijn geleverd - je zult alleen moeten betalen voor de Diensten die aan je zijn geleverd voorafgaand aan de beëindiging.

4.6. Door akkoord te gaan met deze Voorwaarden en een aankoop te doen op onze Website bevestig je bovendien dat:;

(a) Je bent ten minste 18 jaar oud of boven de wettelijke leeftijd die geldt in je land voor het aangaan van een overeenkomst op afstand;;

(b) Je verstrekte contact-, facturatie- en persoonlijke informatie juist is;;

(c) Je betaalt voor de Diensten met de creditcard die aan jou toebehoort of de eigenaar van de creditcard heeft jou gemachtigd om de kaart te gebruiken en deze machtigingen zijn afgegeven in een vorm die wettelijk vereist is in jouw woonplaats;

(d) Je koopt de Diensten alleen voor persoonlijk gebruik.

5. Rechten en plichten van de aanbieder

5.1. De Aanbieder is niet verantwoordelijk voor enige schade die voortvloeit uit de voltooiing of beoordeling van de tests. De Gebruiker erkent dat de testresultaten alleen ter vermaak zijn en dat bij verschillende tests een ander resultaat kan worden verkregen.

5.2. De verstrekte informatie op deze website kan onjuist, onvolledig of verouderd zijn. Het gebruik van deze informatie is volledig voor eigen risico van de gebruiker. Houd er rekening mee dat de tests op deze website bedoeld zijn voor het meten van cognitieve vaardigheden en dat er geen garantie is voor de geldigheid of nauwkeurigheid van de resultaten. Bovendien zijn de tests niet bedoeld als diagnostisch of indicatief voor een ziekte of handicap.

5.3. Hoewel we ons best hebben gedaan om kleuren en afbeeldingen op de tests op de website zo nauwkeurig mogelijk weer te geven, kunnen we niet garanderen dat de weergave van kleuren op jouw computermonitor exact overeenkomt.

5.4. De Aanbieder garandeert niet dat de Diensten ononderbroken of foutloos zullen zijn. De Aanbieder is niet verantwoordelijk voor enige service onderbrekingen, inclusief, maar niet beperkt tot, systeemfouten of andere onderbrekingen die de ontvangst, uitvoering, voltooiing of afhandeling van transacties of de Diensten kunnen beïnvloeden.

5.5 Wij behouden ons het recht voor om je verzoek om onze Diensten te kopen te annuleren en alle betalingen die je op de Website doet af te wijzen indien wij redelijke gronden hebben om aan te nemen dat:;

(a) Je koopt onze Diensten voor industrieel of commercieel gebruik (inclusief doorverkoop of leasing) of voor gebruik door derden;;

(b) Je bent jonger dan 18 jaar;

(c) Je hebt deze Voorwaarden niet gelezen.

6. Bescherming van persoonsgegevens

6.1. Om je persoonlijke informatie te beschermen, nemen we redelijke voorzorgsmaatregelen en volgen we de beste praktijken in de sector om ervoor te zorgen dat deze informatie niet ongepast verloren gaat, wordt misbruikt, toegankelijk is, openbaar wordt gemaakt, wordt gewijzigd of wordt vernietigd. Je testresultaten kunnen veilig worden opgeslagen met je gegevens om ons te helpen onze diensten aan jou aan te passen en te verbeteren.

6.2. Jouw resultaten kunnen samen met jouw persoonlijke informatie ook worden gebruikt om ons te helpen bij ons onderzoek, waarbij de resultaten in verschillende media kunnen worden gepresenteerd. Alle gegevens zullen worden bekeken en beschreven in geaggregeerde en anonieme vorm met alle gebruikers. In deze presentaties zal geen persoonlijk identificeerbare informatie worden opgenomen.

6.3. De Aanbieder behandelt alle persoonlijke gegevens van de Gebruiker met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en staat geen ongeoorloofd gebruik van persoonlijke gegevens toe. De Aanbieder garandeert dat alle persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met alle toepasselijke wetten. Voor meer informatie over hoe wij persoonlijke gegevens gebruiken en verwerken kun je ons Privacybeleid lezen.

6.4. Door deze Voorwaarden te accepteren ga je ermee akkoord dat de Aanbieder jouw persoonlijke gegevens gebruikt voor het uitvoeren van zijn verplichtingen met betrekking tot het leveren van Diensten.

7.Intellectueel eigendom

7.1. Alle intellectuele eigendom die kan worden gevonden op de Website of ontvangen tijdens het gebruik van onze Diensten, inclusief maar beperkt, de inhoud van Diensten, auteursrechten, logo's en handelsmerken en alle andere intellectuele eigendom daarin, inclusief maar niet beperkt tot enige inhoud, is eigendom van Ons.

7.2. Het is gebruikers van de Website en/of Diensten verboden om materialen of intellectuele eigendom met betrekking tot de Diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot digitale inhoud die door ons wordt geleverd en/of verstrekt, geheel of gedeeltelijk te reproduceren, bewerken, verzenden, publiceren of uit te lenen zonder Onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

7.3. Geen enkel deel van deze Voorwaarden kan worden geïnterpreteerd als een overdracht van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Diensten.

7.4. Wij hebben het recht om, ter handhaving van intellectuele eigendomsrechten, beperkingen op te leggen aan het aantal apparaten of soorten apparaten waarop digitale inhoud met betrekking tot de Diensten kan worden gebruikt.

7.5. Indien een Gebruiker van onze Website en/of Diensten handelt in strijd met dit deel van de Voorwaarden, zullen Wij de toegang tot de betreffende digitale inhoud opschorten, onverminderd Ons recht om de schade die is geleden als gevolg van of in verband met de inbreuk, met inbegrip van eventuele gemaakte kosten (advocatenkosten, enz.), op de Gebruiker te verhalen.

8. Annuleringen en terugbetalingsbeleid

8.1. Aangezien alle diensten uitsluitend in digitale vorm zijn, bevestigt de gebruiker door akkoord te gaan met deze voorwaarden dat hij/zij begrijpt dat de diensten geacht worden aan de gebruiker te zijn geleverd vanaf het moment dat een bepaalde digitale inhoud (d.w.z. toegang tot de Hersenspellen dienst, certificaat van de testresultaten) beschikbaar wordt voor de gebruiker.

8.2. In overeenstemming met de bepalingen van Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de bescherming van consumenten, bevestigt U, door in te stemmen met deze Voorwaarden, dat je begrijpt dat digitale inhoud (testcertificaat) die aan je beschikbaar is gesteld, niet geannuleerd en geretourneerd kan worden aan de Aanbieder. De Aanbieder is niet verplicht tot enige terugbetaling voor eventuele annuleringen van Diensten die voorafgaand aan de annulering aan de Gebruiker zijn geleverd, tenzij deze Voorwaarden anders bepalen.

8.3. Indien je toegang tot de Hersenspellen diensten koopt op proefbasis ("Proefperiode"), word je de Proefperiode in rekening gebracht die op de afrekenpagina wordt getoond. Je kunt je abonnement op elk moment tijdens de Proefperiode opzeggen door ons een e-mail te sturen support@brainety.com. Als je besluit je abonnement binnen de Proefperiode op te zeggen, brengen wij je niets meer in rekening. Als je je abonnement op Hersenspellen Services Access na de proefperiode opzegt, kom je niet in aanmerking voor restitutie, maar zullen we de terugkerende betalingen stopzetten en je geen kosten meer in rekening brengen. Als je tijdens de Proefperiode niet opzegt, ga je ermee akkoord dat je abonnement automatisch wordt verlengd en dat je de terugkerende abonnementskosten die tijdens het inschrijvingsproces werden getoond, maandelijks/jaarlijks in rekening worden gebracht. Je machtigt ons uitdrukkelijk om de toepasselijke terugkerende kosten en eventuele belastingen automatisch van je betaalmethode af te schrijven, tenzij en totdat je opzegt. Indien je opzegt voor het einde van een factureringscyclus waarvoor je al betaald hebt, heb je toegang tot de Dienst tot het einde van die factureringscyclus.

8.4. Als je je Hersenspellen diensten wilt annuleren, kun je dat op elk moment doen door een e-mail te sturen naar onze klantenservice via support@brainety.com. In de e-mail, vermeld je de volgende gegevens: "Annulering van de overeenkomst" in de onderwerpregel en je volledige naam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en een korte beschrijving van waarom je je diensten wilt annuleren in de hoofdtekst van het bericht.

9. Toepasselijk recht en geschillen

9.1. Als je klachten hebt over de Diensten, kun je op elk moment contact opnemen met onze klantenservice. We zullen ons best doen om klachten zo snel mogelijk te behandelen.

9.2. Alle klachten of claims die je schriftelijk aan ons verstrekt, worden binnen 14 dagen na ontvangst afgehandeld. We zullen ons uiterste best doen om de klacht of claim in positieve zin af te handelen. We behouden ons het recht voor om klachten of claims die niet in schriftelijke vorm zijn ingediend, te weigeren.

9.3. Als je geen minnelijke schikking met ons kunt bereiken of als je andere klachten hebt over onze producten of diensten, dan kun je een verzoek of klacht indienen bij je lokale autoriteit voor de bescherming van consumentenrechten. Je kunt ook een verzoek/klachtenformulier invullen op het EGS-platform op http://ec.europa.eu/odr. Je hebt het recht om in beroep te gaan bij een rechtbank in jouw woonplaats of bij andere instellingen die consumentengeschillen buiten de rechtszaal behandelen.

9.4. Deze dienstenvoorwaarden vallen onder het recht van de Republiek Litouwen, tenzij jouw lokale wetgeving specifiek bepaalt dat het nationale (of internationale) recht van de woonplaats van de consument van toepassing is.

10. Disclaimers en aansprakelijkheid

10.1. WE WILLEN BENADRUKKEN DAT WIJ, ONZE DOCHTERONDERNEMINGEN OF GELIEERDE ONDERNEMINGEN, ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN, OF DE ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN, ONZE WEBSITE OF ENIGE DIENSTEN DIE WIJ AANBIEDEN.

10.2. AANGEZIEN SOMMIGE STATEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE CATEGORIEËN VAN SCHADE NIET TOESTAAN, KAN DE BOVENSTAANDE BEPERKING IN MINDERE MATE OP JOU VAN TOEPASSING ZIJN. IN DERGELIJKE STATEN IS ONZE AANSPRAKELIJKHEID EN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN ONZE DOCHTERONDERNEMINGEN OF GELIEERDE ONDERNEMINGEN BEPERKT TOT DE MATE WAARIN DEZE KAN WORDEN BEPERKT ONDER HET RECHT VAN DIE STAAT.

10.3. DOOR AKKOORD TE GAAN MET DEZE VOORWAARDEN BEVESTIG JE DAT JE BEGRIJPT DAT ALLE DOOR DE ONS GELEVERDE DIENSTEN ALLEEN VOOR RECREATIEVE DOELEINDEN ZIJN. DE AANBIEDER IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE SCHADE OF VERLIES DIE VERBAND HOUDEN MET HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN VOOR ANDERE DOELEINDEN DAN VERMELD IN DEZE SERVICEVOORWAARDEN.

10.4. WIJ GARANDEREN NIET DAT DE WEBSITE OF DE INHOUD ERVAN TE ALLEN TIJDE TOEGANKELIJK, ONONDERBROKEN OF VRIJ VAN FOUTEN IS.

10.5. De Site kan en zal geen professioneel of definitief accuraat product-/dienstadvies en/of meningen bevatten. De product-/dienstinformatie en/of meningen worden uitsluitend verstrekt voor amusements- en educatieve doeleinden en vormen geen vervanging voor professioneel advies. Derhalve raden wij je aan de juiste professionals te raadplegen voordat je acties onderneemt op basis van je scores. Wij geven geen enkel professioneel of definitief accuraat product/dienstadvies. HET GEBRUIK OF VERTROUWEN VAN ENIGE INFORMATIE OP DE SITE IS UITSLUITEND OP EIGEN RISICO.

11. DIVERSEN

11.1. Indien wordt vastgesteld dat een bepaling van deze servicevoorwaarden onwettig, nietig of onuitvoerbaar is, zal deze bepaling niettemin uitvoerbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving en zal het onuitvoerbare gedeelte geacht worden te zijn gescheiden van deze servicevoorwaarden, waarbij deze vaststelling de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen onverlet laat.

11.2. De Gebruiker mag geen rechten of verplichtingen onder deze servicevoorwaarden overdragen of toewijzen of verkopen of anderszins een derde partij een wettelijk of billijk belang toekennen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Aanbieder. De Aanbieder behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden of enig recht of verplichting onder deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde over te dragen of toe te wijzen.

11.3. Je kunt op elk moment de meest actuele versie van de servicevoorwaarden bekijken op onze website. Wij behouden ons het recht voor om delen van deze voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Wij zullen je op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in de voorwaarden binnen een redelijke termijn.

12. Contactpersonen

Company: Rebilita UAB

Adres: Gedimino str. 45-7, LT-44239 Kaunas, Lithuania

Reg. nummer: 304912714

E-mail: support@brainety.com

+1 352 508 4041