VILLKOR FöR TJäNSTEN

Ansvarsfriskrivning

Webbplatsen kan inte och innehåller inte professionella eller slutgiltigt korrekta råd och/eller åsikter om produkter/tjänster. Informationen och/eller åsikterna om produkter/tjänster tillhandahålls endast i underhållnings- och utbildningssyfte och ersätter inte professionell rådgivning. Innan du vidtar några åtgärder på grundval av dina resultat uppmanar vi dig därför att rådgöra med lämpliga yrkesmän innan du vidtar några åtgärder. Vi tillhandahåller inga professionella eller definitivt korrekta råd om produkter/tjänster. ANVÄNDNINGEN AV ELLER FÖRLITAR SIG PÅ ALL INFORMATION SOM FINNS PÅ WEBBPLATSEN SKER UTESLUTANDE PÅ EGEN RISK.

1. INTRODUKTION

1.1. Tack för att du valde Brainety ("leverantören", "vi", "oss", "vår"). Brainety är ett handelsnamn som drivs av ett aktiebolag Rebilita, UAB som är registrerat enligt litauisk lag, adress Gedimino str. 45-7, Kaunas, Litauen.

1.2. Det är mycket viktigt att du tar dig tid att noggrant läsa och förstå dessa användarvillkor ("villkor"), eftersom dessa villkor ska styra hela förhållandet mellan dig ("användaren", "du") och oss, när du besöker vår webbplats https://www.brainety.com ("webbplatsen") och/eller gör något köp på webbplatsen.

1.3 Fortsätt inte att göra några inköp på webbplatsen om du inte har läst och förstått bestämmelserna i dessa villkor noggrant, eftersom när du köper något från oss ska dessa villkor betraktas som ett juridiskt bindande avtal mellan dig och oss. Vi rekommenderar starkt att du inte fortsätter att göra några inköp på webbplatsen om du inte har läst och förstått bestämmelserna i dessa villkor eller om du inte samtycker till bestämmelserna i dessa villkor.

2. Våra tjänster och priser

2.1. Genom att använda Våra tjänster - system för certifieringstester online - har du möjlighet att förmedla olika tester, syntester, reaktionstester, matematiktester eller andra liknande tester som är särskilt utformade för att fastställa användarnas kognitiva förmågor ("Tjänster"). Användarna kan välja att förvärva en enda tjänst (som ett enda certifierat test) eller ett medlemskap som ger obegränsad tillgång till alla våra certifierade tester.

2.2. Alla tjänster som tillhandahålls av oss är endast avsedda för underhållningsändamål. Leverantören betonar att alla tjänster endast tillhandahålls i digital form och att tjänsterna därför ska anses vara helt och hållet och slutgiltigt tillhandahållna till användaren från och med den tidpunkt då ett visst digitalt innehåll blir tillgängligt för användning av användaren.

2.3. Om du är abonnent på våra tjänster samtycker du dessutom till följande:

2.3.1. Överenskommelse att betala.;

(a) Om du är användare av tjänsterna är du ansvarig för de fasta och periodiska avgifter och taxor (inklusive avgifter för förskottsbetalningsplaner för flera perioder med återkommande månadsavgifter) som du valde vid prenumerationstillfället.;

2.4. Automatisk förnyelse - ditt medlemskap i Tjänsterna kommer automatiskt att förlängas för på varandra följande förnyelseperioder med samma varaktighet som du valde när du köpte tjänsten, till den då gällande prenumerationstaxan utan reklam. Tills du avbryter kommer vi att debitera eller debitera din betalningsmetod i början av din prenumeration. Om du inte säger upp tjänsterna eller fortsätter att använda betalda prenumerationsfunktioner i tjänsterna bekräftar du återigen att vi har rätt att debitera dig. Om ditt kredit- eller debiteringskonto har stängts eller om din betalningsmetod på annat sätt är ogiltig kan din prenumeration inte förnyas. Förnyelseavgiften kommer i allmänhet att vara densamma som avgiften för föregående period om vi inte meddelar dig i förväg vid registreringen eller före förnyelseperiodens början enligt beskrivningen ovan. Om

(a) du har köpt en förskottsbetalningsplan för flera perioder eller;

(b) du var berättigad till en kampanjpris men inte längre är berättigad till det priset, kommer din prenumeration att erbjudas att förnyas till våra då gällande prenumerationspriser utan kampanjpris i början av förnyelseperioden. Om du inte förnyar din prenumeration av någon tjänst före dess planerade utgångsdatum kommer den då gällande prenumerationstaxan att gälla.;

2.5. Uppsägning av prenumeration av tjänster. Du kan när som helst säga upp din prenumeration på våra tjänster genom att kontakta kundtjänst på support@brainety.com. Vi kommer att försöka behandla alla uppsägningsförfrågningar inom 72 timmar efter att vi mottagit din begäran. Vi förbehåller oss rätten att ta ut avgifter, tilläggsavgifter eller kostnader som uppstått innan din uppsägning träder i kraft. Om du säger upp din betalda prenumeration för tjänsterna kommer din prenumeration att förbli aktiv fram till slutet av din dåvarande prenumerationsperiod.

2.6. Vi förbehåller oss rätten att revidera villkoren för avgifts-, uppsägnings- och återbetalningspolicyn, efter rimligt förhandsbesked som meddelas på webbplatsen och/eller mobilappen eller på annat sätt som vi anser lämpligt från tid till annan. Alla ändringar som görs kommer att gälla för alla medlemskap som skapas eller förnyas efter det datum då sådana ändringar genomfördes.

2.7. Alla priser för våra Hjärnspeltjänster som anges ovan är inklusive all skatt. Priserna kan dock komma att ändras beroende på tillämpliga mervärdesskattesatser och ändringar av sådana skattesatser på den plats där du är bosatt och från vilken du gör köpet.

3. Prova vår hjärnspelstjänst Access

3.1. Efter köpet av din valda plan ger vi dig omedelbar tillgång till vår tjänst Hjärnspel beroende på vilket plan du valt. När du för första gången köper en månatlig Brain games-tjänst från oss kommer ditt betalkort automatiskt att debiteras med det då gällande priset för en månads Brain games-tjänst. När du för första gången köper en årlig Brain games-tjänst från oss kommer ditt betalkort automatiskt att debiteras med det då gällande priset för ett års Brain games-tjänster.

3.2. Om du fortsätter att använda månatliga Brain games-tjänster efter den första månaden kommer vi att fortsätta att debitera dig till det ordinarie priset för varje månad som du använder Brain games-tjänsterna. Om du fortsätter att använda årliga Brain games-tjänster efter det första året kommer vi att fortsätta att debitera dig till det vanliga priset för varje år som du använder Brain games-tjänsterna.

3.3. Om du inte gillar våra Hjärnspelstjänster kan du fritt säga upp din prenumeration på Hjärnspelstjänsterna. Du kan när som helst säga upp din tillgång till Brain games-tjänsterna genom att helt enkelt skicka ett e-postmeddelande till vår kundtjänst på support@brainety.com när som helst.

4. Användarens rättigheter och skyldigheter

4.1. Genom att godkänna dessa användarvillkor bekräftar du att du är minst 18 år gammal. Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt inköps- och kontoinformation för alla köp som görs på vår webbplats. Du samtycker till att snabbt uppdatera din konto- och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

4.2. Du kan när som helst kontakta leverantörens kundtjänst via e-post eller telefon. Kostnaden för att använda Leverantörens supportteam ökar inte priset för tjänsten Brain games och ingår i den.

4.3. Du får inte använda våra produkter för olagliga eller otillåtna ändamål och du får inte heller, vid användning av tjänsten, bryta mot någon lag. Allt innehåll i tjänsterna, inklusive grafisk design och tester, tillhör leverantörens äganderätt. Allt innehåll i våra tjänster är skyddat och regleras av upphovsrättslagar och varje enskild användning av upphovsrättsskyddat innehåll utan Leverantörens licens utgör ett brott mot vår upphovsrätt.

4.4. Du bekräftar att webbsidan inte behöver vara tillgänglig hela tiden, särskilt när det gäller nödvändiga underhållsarbeten av hårdvara och programvara som utförs från tid till annan.

4.5. Genom att godkänna dessa användarvillkor bekräftar du att du förstår att tjänsterna inte kan vägras när de väl har tillhandahållits till dig. Du har dock rätt att säga upp ditt medlemskap när som helst utan extra kostnader och du kommer inte att debiteras för tjänster som inte levererats till dig - du behöver bara betala för de tjänster som levererades till dig före uppsägningen.

4.6. Genom att godkänna dessa villkor och göra ett köp på vår webbplats bekräftar du dessutom följande för oss:;

(a) Du är minst 18 år gammal eller över den lagstadgade ålder som gäller i ditt land för att ingå distansavtal;;

(b) Dina angivna kontakt-, fakturerings- och personuppgifter är sanna och korrekta;;

(c) Du betalar för tjänsterna med det kreditkort som tillhör dig eller ägaren till kreditkortet har gett dig tillstånd att använda kortet och att sådana tillstånd utfärdades i en form som krävs enligt lagen på din hemort;

(d) Du köper tjänsterna endast för personligt bruk.

5. Leverantörens rättigheter och skyldigheter

5.1. Leverantören ska inte hållas ansvarig för eventuella skador som uppstår till följd av att testerna genomförs eller bedöms. Användaren bekräftar att testresultaten endast är till underhållning och att ett annat resultat kan erhållas i olika tester.

5.2. Leverantören är inte ansvarig om information som görs tillgänglig på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Varje förlitande på materialet på denna webbplats sker på egen risk. Webbplatsen innehåller tester som syftar till att mäta kognitiva färdigheter. Genom att använda dessa tester godkänner du att de tillhandahålls för allmänt bruk utan någon garanti för resultatens giltighet eller riktighet och att de inte ska tolkas som diagnostiska eller indikationer på sjukdom eller funktionshinder.

5.3. Leverantören har gjort sitt yttersta för att så exakt som möjligt visa färger och bilder i tester som visas på webbplatsen. Vi kan inte garantera att din datorskärms visning av en färg är korrekt.

5.4. Leverantören garanterar inte att tjänsterna kommer att vara oavbrutna eller felfria. Leverantören är inte ansvarig för eventuella tjänsteavbrott, inklusive, men inte begränsat till, systemfel eller andra avbrott som kan påverka mottagandet, utförandet, slutförandet eller avvecklingen av transaktioner eller tjänsterna.

5.5 Vi förbehåller oss rätten att annullera din begäran om att köpa våra tjänster och avvisa eventuella betalningar som du gör på webbplatsen om vi har rimliga skäl att tro att:;

(a) Du köper våra tjänster för industriellt eller kommersiellt bruk (inklusive återförsäljning eller leasing) eller för användning av tredje part;;

(b) Du är yngre än 18 år;

(c) Du har inte läst dessa villkor.

6. Skydd av personuppgifter

6.1. För att skydda dina personuppgifter vidtar vi rimliga försiktighetsåtgärder och följer branschens bästa praxis för att se till att de inte förloras, missbrukas, nås, avslöjas, ändras eller förstörs på ett olämpligt sätt. Dina testresultat kan lagras säkert tillsammans med dina uppgifter för att hjälpa oss att skräddarsy och förbättra våra tjänster för dig.

6.2. Dina resultat kan också användas tillsammans med dina personuppgifter för att hjälpa oss i vår forskning, vilket kan inkludera att resultaten presenteras i flera olika former av media. Alla uppgifter kommer att granskas och beskrivas sammantaget och anonymt med alla användare. Ingen personligt identifierbar information kommer att ingå i dessa presentationer.

6.3. Leverantören hanterar alla användarens personuppgifter med största omsorg och noggrannhet och tillåter ingen obehörig användning av personuppgifter. Leverantören säkerställer att alla personuppgifter samlas in och behandlas i enlighet med alla tillämpliga lagar. Om du vill veta mer om hur vi använder och behandlar personuppgifter kan du läsa vår sekretesspolicy.

6.4. Genom att acceptera dessa villkor samtycker du till att leverantören använder dina personuppgifter för att fullgöra sina skyldigheter när det gäller tillhandahållande av tjänster.

7.Intellektuell äganderätt

7.1. All immateriell egendom som kan hittas på webbplatsen eller erhållas när du använder våra tjänster, inklusive men begränsat till innehållet i tjänsterna, upphovsrätt, logotyper och varumärken och all annan immateriell egendom som finns där, inklusive men inte begränsat till allt innehåll, ägs av oss.

7.2. Användare av webbplatsen och/eller tjänsterna är förbjudna att reproducera, redigera, överföra, publicera eller låna ut material eller immateriella rättigheter som rör tjänsterna, inklusive men inte begränsat till digitalt innehåll som tillhandahålls och/eller tillhandahålls av oss helt eller delvis utan vårt skriftliga förhandsgodkännande.

7.3. Ingen del av dessa villkor kan tolkas som en överföring av immateriella rättigheter i samband med tjänsterna.

7.4. Vi ska ha rätt att, i syfte att upprätthålla immateriella rättigheter, införa begränsningar för antalet enheter eller typer av enheter på vilka digitalt innehåll relaterat till tjänsterna kan användas.

7.5. Om en användare av vår webbplats och/eller våra tjänster agerar i strid med detta avsnitt av villkoren kommer vi att stänga av tillgången till det relevanta digitala innehållet, utan att det påverkar vår rätt att från användaren återkräva den förlust som uppstått till följd av eller i samband med intrånget, inklusive eventuella kostnader (advokatkostnader etc.).

8. Avbokning och återbetalningspolicy

8.1. Eftersom alla tjänster endast finns i digital form bekräftar användaren genom att godkänna dessa villkor att han/hon förstår att tjänsterna ska anses ha levererats till användaren från och med det ögonblick då ett visst digitalt innehåll (dvs. tillgång till hjärnspeltjänsten, intyg om testresultat) blir tillgängligt för användaren.

8.2. I enlighet med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om konsumentskydd bekräftar du genom att godkänna dessa villkor att du förstår att digitalt innehåll (testcertifikat) som har gjorts tillgängligt för dig inte kan annulleras och returneras till leverantören. Leverantören är inte skyldig att göra någon återbetalning för eventuella avbokningar av tjänster som levererats till användaren före avbokningen om inte annat anges i dessa villkor.

8.3. Om du köper tillgång till Brain games-tjänsterna på prov ("provperiod") kommer du att debiteras för den provperiod som anges på kassasidan. Du kan säga upp din prenumeration när som helst under provperioden genom att skicka ett e-postmeddelande till oss support@brainety.com. Om du bestämmer dig för att säga upp din prenumeration inom Prövningsperiodens prenumerationsperiod kommer vi inte att debitera dig längre. Om du avbryter din prenumeration av Brain games services Access efter provperioden kommer du inte att vara berättigad till återbetalning, men vi kommer att stoppa de återkommande betalningarna och inte debitera dig längre. Om du inte avbryter under provperioden godkänner du att din prenumeration förnyas automatiskt och att du kommer att debiteras den återkommande prenumerationsavgift som visas under registreringsprocessen på en återkommande månads-/årsbasis. Du godkänner uttryckligen att vi automatiskt debiterar den tillämpliga återkommande avgiften och eventuella tillämpliga skatter till din betalningsmetod om och tills du säger upp den. Om du avbryter före slutet av en faktureringscykel för vilken du redan har betalat kommer du att ha tillgång till tjänsten fram till slutet av den faktureringscykeln.

8.4. Om du vill säga upp dina Brain games-tjänster kan du göra det när som helst genom att skicka ett e-postmeddelande till vår kundtjänst via ett e-postmeddelande support@brainety.com. Om du vill säga upp dina tjänster genom att skicka ett e-postmeddelande till oss ska du ange följande uppgifter i e-postmeddelandet: i ämnesraden ska du ange "Uppsägning av avtalet" och i meddelandets huvuddel ska du ange ditt fullständiga förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer och en kort beskrivning av varför du vill säga upp dina tjänster.

9. Tillämplig lag och tvister

9.1. Om du har några klagomål angående tjänsterna kan du när som helst kontakta vår kundtjänst. Vi kommer att göra vårt bästa för att behandla klagomålen så snart som möjligt.

9.2. Alla klagomål eller anspråk som du lämnar till oss i skriftlig form, utom ska behandlas inom 14 dagar från mottagandet. Vi kommer att göra vårt bästa för att lösa klagomålet eller kravet på ett positivt sätt. Vi kan vägra att behandla ett klagomål eller krav om det lämnas i annan form än skriftlig.

9.3. Om vi inte kan nå en uppgörelse i godo med dig eller om du har andra klagomål på våra varor eller tjänster kan du lämna in en begäran eller ett klagomål om ditt köp till din lokala myndighet för skydd av konsumenträttigheter. Du kan också fylla i en begäran/klagomålsblankett på EGS-plattformen på http://ec.europa.eu/odr. Du har rätt att överklaga till en domstol på din hemort eller till andra institutioner som prövar konsumenttvister i ett utomrättsligt förfarande.

9.4. Dessa tjänstevillkor ska regleras av lagstiftningen i Republiken Litauen, utom när din lokala lagstiftning uttryckligen anger att de nationella (eller internationella) lagarna på konsumentens bosättningsort kan tillämpas.

10. Ansvarsfriskrivning och ansvar

10.1. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA VI, VÅRA DOTTERBOLAG ELLER NÄRSTÅENDE BOLAG VARA ANSVARIGA FÖR DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA ELLER FÖLJDSKADOR SOM ÄR ETT RESULTAT AV ANVÄNDNINGEN AV, ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA, WEBBPLATSEN ELLER TJÄNSTER SOM KÖPTS FRÅN OSS.

10.2. EFTERSOM VISSA STATER INTE TILLÅTER UTESLUTNING ELLER BEGRÄNSNING AV VISSA KATEGORIER AV SKADOR KAN OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING GÄLLA DIG I MINDRE UTSTRÄCKNING. I SÅDANA STATER ÄR VÅRT ANSVAR OCH ANSVARET FÖR VÅRA DOTTERBOLAG ELLER NÄRSTÅENDE BOLAG BEGRÄNSAT I DEN STÖRSTA UTSTRÄCKNING SOM DET KAN BEGRÄNSAS ENLIGT SÅDAN STATLIG LAG.

10.3. GENOM ATT GODKÄNNA DESSA VILLKOR BEKRÄFTAR DU ATT DU FÖRSTÅR ATT ALLA TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS AV OSS ENDAST ÄR AVSEDDA FÖR REKREATIONSÄNDAMÅL. LEVERANTÖREN SKA INTE VARA ANSVARIG FÖR SKADOR ELLER FÖRLUSTER SOM SKULLE UPPSTÅ I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA FÖR ANDRA ÄNDAMÅL ÄN DE SOM ANGES I DESSA ANVÄNDARVILLKOR.

10.4. VI GARANTERAR INTE ATT WEBBPLATSEN ELLER NÅGOT AV DESS INNEHÅLL KOMMER ATT VARA TILLGÄNGLIGT HELA TIDEN, UTAN AVBROTT ELLER FELFRITT.

10.5. Webbplatsen kan inte och innehåller inte professionella eller definitivt korrekta råd och/eller åsikter om produkter/tjänster. Informationen och/eller åsikterna om produkter/tjänster tillhandahålls endast i underhållnings- och utbildningssyfte och ersätter inte professionell rådgivning. Innan du vidtar några åtgärder på grundval av dina resultat uppmanar vi dig därför att rådgöra med lämpliga yrkesmän innan du vidtar några åtgärder. Vi tillhandahåller inga professionella eller definitivt korrekta råd om produkter/tjänster. ANVÄNDNINGEN AV ELLER FÖRLITAR SIG PÅ ALL INFORMATION SOM FINNS PÅ WEBBPLATSEN SKER UTESLUTANDE PÅ EGEN RISK.

11. ÖVRIGT

11.1. Om någon bestämmelse i dessa användarvillkor fastställs vara olaglig, ogiltig eller ogenomförbar, ska en sådan bestämmelse ändå vara verkställbar i den utsträckning som tillåts av tillämplig lag, och den ogenomförbara delen ska anses vara avskiljd från dessa användarvillkor, ett sådant fastställande ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av andra återstående bestämmelser.

11.2. Användaren får inte överföra eller överlåta eller sälja några rättigheter eller skyldigheter enligt dessa användarvillkor eller på annat sätt ge tredje part ett lagligt eller rättvist intresse utan leverantörens föregående skriftliga medgivande. Leverantören förbehåller sig rätten att när som helst överföra eller överlåta dessa villkor för tjänster eller någon rättighet eller skyldighet enligt dessa villkor för tjänster.

11.3. Användaren kan när som helst granska den senaste versionen av användarvillkoren på denna sida. Leverantören förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Leverantören ska informera användaren om eventuella ändringar i villkoren inom en rimlig tidsram.

12. Kontakter

Företag: Rebilita UAB

Adress: Gedimino str. 45-7, LT-44239 Kaunas, Lithuania

Reg. nummer: 304912714

E-post: support@brainety.com

+1 352 508 4041