INTEGRITETSPOLICY

Version som gäller från och med 28 April 2022

1. VARFÖR SKA JAG LÄSA DENNA INTEGRITETSPOLICY?

Denna integritetspolicy ('policy') beskriver hur Rebilita, UAB (nedan kallat"Företag","Vi","Vi","Vår") samlar in, använder, delar och lagrar dina personuppgifter och vilka lagstadgade rättigheter du har. Vi skyddar dina personuppgifter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679) ('GDPR') och andra tillämpliga lagar. Vi kan komma att ändra denna policy då och då. Besök därför vår hemsida regelbundet för den senaste versionen av denna policy.

2. VEM ÄR ANSVARIG FÖR ATT SKYDDA MINA UPPGIFTER?

Vi är: Rebilita, UAB

Vårt företagsnummer är: 304912714

Vår adress: Gedimino g. 45-7, Kaunas, Lithuania

Vår mejladress: support@brainety.com

3. VARFÖR OCH HUR SAMLAR NI IN MINA UPPGIFTER?

3.1. FÖR ATT GE DIG VÅRA ONLINETJÄNSTER OCH/ELLER PRODUKTER

När är detta relevant för mig? Vilken information samlar ni in om mig? Vilken är er rättsliga grund för att samla in mina uppgifter? Varifrån samlar ni in informationen? Är jag skyldig att lämna dessa uppgifter? Hur länge lagrar ni information om mig?
När du använder/tar emot våra onlinetjänster och/eller produkter Förnamn, efternamn, e-postadress, lösenord, andra uppgifter som du skickar in när du registrerar dig, datum för skapande av kontot, datum för användarens senaste inloggning, valda kontoinställningar, onlinetjänster och/eller produkter som användaren tagit emot, testresultat, poäng i spelen Avtal (Art. 6 (1) (b) i GDPR) Från dig själv Det är ett krav för att ingå ett avtal. Om du inte tillhandahåller denna information kommer du inte att kunna använda/ta emot våra onlinetjänster och/eller produkter 10 år från senaste inloggningen på ditt konto

3.2. FÖR ATT BEHANDLA DINA BESTÄLLNINGAR OCH TA EMOT BETALNINGAR

När är detta relevant för mig? Vilken information samlar ni in om mig? Vilken är er rättsliga grund för att samla in mina uppgifter? Varifrån samlar ni in informationen? Är jag skyldig att lämna dessa uppgifter? Hur länge lagrar ni information om mig?
När du gör en betalning på vår hemsida/app Förnamn, efternamn, e-post, prenumerationsplan, beställda tjänster och/eller produkter, betald summa, valuta, betalningsuppgifter (kortnummer, utgångsdatum, CVC-nummer, postnummer) Avtal (Art. 6 (1) (b) i GDPR) Från dig själv Det är ett krav för att ingå ett avtal. Om du inte tillhandahåller denna information kommer du inte att kunna använda våra tjänster 10 år från det ögonblick du gjorde ett köp

3.3. FÖR ATT FÖRSÄKRA SÄKERHETEN AV VÅR HEMSIDA/APP OCH KONTINUERLIG FÖRBÄTTRA DEN FÖR DIG

När är detta relevant för mig? Vilken information samlar ni in om mig? Vilken är er rättsliga grund för att samla in mina uppgifter? Varifrån samlar ni in informationen? Är jag skyldig att lämna dessa uppgifter? Hur länge lagrar ni information om mig?
När du använder vår hemsida/appar IP-adress eller annan enhetsadress eller ID, webbläsare och/eller enhetstyp, hårdvaru- och mjukvaruinställningar och konfigurationer, hemsidorna eller sajterna som du besöker precis innan eller precis efter att du har besökt vår hemsida, de sidor du besöker på hemsidan, dina handlingar på hemsidan och datum och tider för när du besöker, kommer åt eller använder tjänsterna. När du använder hemsidan på en mobil enhet kan vi också samla in den fysiska platsen för din enhet genom att till exempel använda satellit-, mobiltelefontorn eller trådlösa lokala nätverkssignaler Berättigat intresse (säkerhet och förbättring av vår hemsida) (Art. 6 (1) (f) i GDPR) Från dig själv Nej 1 månad efter att du besökt vår hemsida/appar

3.4. FÖR ATT GE DIG KUNDSUPPORT

När är detta relevant för mig? Vilken information samlar ni in om mig? Vilken är er rättsliga grund för att samla in mina uppgifter? Varifrån samlar ni in informationen? Är jag skyldig att lämna dessa uppgifter? Hur länge lagrar ni information om mig?
När du skickar in en förfrågan eller lämnar in ett klagomål till vår kundsupport Förnamn, efternamn, e-postadress, land, telefonnummer, ämne för din förfrågan, datum för din förfrågan, innehållet i din förfrågan, bilagor till din förfrågan, svar på din förfrågan Samtycke (Art. 6 (1) (a) i GDPR) Från dig själv Nej 10 år från det ögonblick din senaste förfrågan mottogs

3.5. FÖR ATT INFORMERA DIG OM VÅR ONLINETJÄNST OCH/ELLER PRODUKTER ELLER VISA DIG ANNONSER

När är detta relevant för mig? Vilken information samlar ni in om mig? Vilken är er rättsliga grund för att samla in mina uppgifter? Varifrån samlar ni in informationen? Är jag skyldig att lämna dessa uppgifter? Hur länge lagrar ni information om mig?
När vi vill informera dig eller be om din åsikt om våra produkter eller visa internetannonser för dig Fullständigt namn, e-post, telefonnummer, IP-adress, beställningsinformation, land, återsändningsinformation, hemsida som skickade dig till företagets hemsida, din interaktion med internetreklamen Samtycke

(Art. 6 (1) (a) i GDPR)(Art. 69 (1) i den litauiska lagen om elektronisk kommunikation)

Kundförhållande(Art. 69 (2) i den litauiska lagen om elektronisk kommunikation)

Berättigat intresse(att skicka direkt marknadsföringskommunikation)(Art. 6 (1) (f) i GDPR)
Från dig själv

Tjänsteleverantörer för sociala medier

Leverantörer av marknadsföringstjänster
Nej 5 år efter att du använder våra tjänster eller efter att du har gett ditt samtycke, om du inte återkallar ditt samtycke tidigare

3.6. FÖR ATT INTERAGERA MED DIG VIA SOCIALA MEDIER

När är detta relevant för mig? Vilken information samlar ni in om mig? Vilken är er rättsliga grund för att samla in mina uppgifter? Varifrån samlar ni in informationen? Är jag skyldig att lämna dessa uppgifter? Hur länge lagrar ni information om mig?
Om du interagerar med våra sociala medieprofiler (t.ex. skickar ett meddelande, följer våra profiler, delar ett inlägg, reagerar på ett inlägg) Namn och efternamn, e-postadress, kön, land, bild, meddelande, tid och datum då meddelandet togs emot, innehållet i meddelandet, meddelandebilagor, svar på meddelandet, tidpunkt för svar på meddelandet, information om företagets betyg, kommentarer på ett inlägg, inläggsdelningar, information om inläggsreaktioner Samtycke

(Art. 6 (1) (a) i GDPR)
Från dig själv och sociala medieplattformar Nej 10 år från det ögonblick du interagerar med våra sociala medier

3.7. ATT GÖRA URVALET AV POTENTIELLA ANSTÄLLDA

När är detta relevant för mig? Vilken information samlar ni in om mig? Vilken är er rättsliga grund för att samla in mina uppgifter? Varifrån samlar ni in informationen? Är jag skyldig att lämna dessa uppgifter? Hur länge lagrar ni information om mig?
När vi får din ansökan om en tjänst, när du ger oss ditt samtycke eller vi kontaktar dig baserat på den information du offentliggör på en professionell plattform för sociala medier Fullständigt namn, e-postadress, telefonnummer, CV, arbetslivserfarenhet, annan information du ger oss Samtycke

(Art. 6 (1) (f) i GDPR)

Avtal(Art. 6 (1) (b) i GDPR)

Berättigat intresse (att kontakta dig när du offentliggör din information på professionella sociala medieplattformar) (Art. 6 (1) (f) i GDPR)
Från dig själv och professionella sociala medieplattformar Det är ett krav som är nödvändigt för att ingå ett avtal endast där vi har för avsikt att ingå ett anställningsavtal med dig. Om du inte lämnar denna information kommer vi inte att kunna ingå ett anställningsavtal med dig 6 månader efter utgången av den relevanta rekryteringsprocessen, eller 5 år efter att du har gett oss ditt samtycke eller offentliggör din information på professionella sociala medier

3.8. ATT UPPFYLLA LAGSTADGADE REDOVISNINGSKRAV

När är detta relevant för mig? Vilken information samlar ni in om mig? Vilken är er rättsliga grund för att samla in mina uppgifter? Varifrån samlar ni in informationen? Är jag skyldig att lämna dessa uppgifter? Hur länge lagrar ni information om mig?
När du beställer våra produkter Fullständigt namn, e-postadress, telefonnummer, bankkontonummer, adress, underskrift, fakturor, rapporter, redovisningshandlingar, betalningar, inbetalda belopp, annan information som vi enligt lag är skyldiga att samla in Rättslig skyldighet (Art. 6 (1) (c) i GDPR)

Republiken Litauens lag om redovisning
Från dig själv Detta är ett lagstadgat krav. Om du inte lämnar denna information kommer du inte att kunna köpa varor eller tjänster från oss 10 år från en transaktion

3.9. ATT UPPFYLLA LAGSTADGADE REDOVISNINGSKRAV

När är detta relevant för mig? Vilken information samlar ni in om mig? Vilken är er rättsliga grund för att samla in mina uppgifter? Varifrån samlar ni in informationen? Är jag skyldig att lämna dessa uppgifter? Hur länge lagrar ni information om mig?
Om vi blir en part eller berörd part i en rättsprocess som du är föremål för eller om vi är lagstadgat skyldiga att samla in och/eller tillhandahålla information om dig för att följa lagen All ovan nämnda information, redovisning och juridiska ärendehandlingar, juridiska dokument, annan information som du ger oss, annan information som vi enligt lag är skyldiga att samla in och/eller tillhandahålla

Om ärendet uppstår - information om brott och fällande domar
Rättslig skyldighet (Art. 6 (1) (c) i GDPR)

Berättigat intresse (för att skydda våra rättigheter och intressen) (Art. 6 (1) (f) i GDPR).

Etablering, utövande eller försvar av rättsliga anspråk (Art. 9 (2) (f) i GDPR)
Från tidigare nämnda källor, brottsbekämpande myndigheter, parter som är föremål för rättslig process, domstolar Du är lagstadgat skyldig att lämna personuppgifter. I andra fall kommer vi att samla in dina personuppgifter när vi har ett legitimt intresse av att försvara våra rättigheter och intressen 10 år efter det att avtalsförhållandet med oss upphört eller, beroende på vilket som är längre, under den rättsliga processens varaktighet och 3 år efter datumet för ikraftträdande eller fullständig verkställighet av en dom från en domstol eller myndighet

4. VEM DELAR NI MINA UPPGIFTER MED?

Vi delar din information med informationsmottagare, både inom och utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), i de fall det är nödvändigt för ovan beskrivna syften och tillåtet i enlighet med tillämplig lag.

Informationsmottagare eller kategori av informationsmottagare Syftet med informationsöverföringen Mottagarens land Europeiska kommissionens beslut om huruvida ett land utanför EES har en adekvat nivå av informationsskydd. Lämpliga skyddsåtgärder som skyddar mina uppgifter när de överförs till länder utanför EES.
Redovisnings- och revisionstjänsteleverantörer För att uppfylla lagstadgade redovisningskrav EU N/A N/A
Leverantörer av arkiveringstjänster För att upprätthålla vårt arkiv EU N/A N/A
Leverantörer av elektroniska kommunikationstjänster För att driva vår elektroniska kommunikation EU N/A N/A
Advokater, notarier, kronofogdar, revisorer, dataskyddsombud, konsulter För att säkerställa vår efterlevnad, försvara våra rättigheter och intressen EU N/A N/A
E-post- och molnvärdtjänstleverantörer Att driva IT-resurser Över hela världen N/A, inklusive länder utanför EES EU standardavtalsklausuler
Potentiella eller faktiska förvärvare av företagets verksamhet/del av verksamheten, även dess auktoriserade konsulter eller andra personer Att utvärdera och/eller utföra transaktioner som rör ägandet av företaget EU N/A N/A
Bankverksamhet, betalningshantering och andra finansiella tjänsteleverantörer För att bearbeta betalningar Över hela världen N/A, inklusive länder utanför EES EU standardavtalsklausuler
Leverantörer av marknadsförings- och telemarketingtjänster För att marknadsföra våra tjänster Över hela världen N/A, inklusive länder utanför EES EU standardavtalsklausuler
Leverantörer av kundsupporttjänster För att ge kundsupport Över hela världen N/A, inklusive länder utanför EES EU standardavtalsklausuler
Leverantörer av sociala medier För att hantera våra profiler i sociala medier Över hela världen N/A, inklusive länder utanför EES EU standardavtalsklausuler

5. VILKA JURIDISKA RÄTTIGHETER HAR JAG AVSEENDE MINA UPPGIFTER?

Med förbehåll för villkor, begränsningar och undantag som fastställs av lagstadgade dataskyddsbestämmelser, har du rättigheterna nedan:

Min rättighet När gäller denna rättighet för mig?
Rätt till åtkomst när du vill få bekräftelse på huruvida vi samlar in eller på annat sätt behandlar personuppgifter om dig, och i så fall tillgång till personuppgifterna och informationen om databehandlingen.
Rätt till rättelse när du försöker få rättelse från oss gällande felaktiga personuppgifter om dig.
Rätt till radering ('rätt att bli glömd') - när personuppgifter inte längre är nödvändiga i förhållande till de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades;

- när du återkallar samtycke som bearbetningen baseras på och det inte finns någon annan juridisk grund för behandlingen;

- när du invänder mot behandlingen och det inte finns några tvingande legitima skäl för behandlingen, eller om du invänder mot behandlingen för direktmarknadsföringsändamål;

- där personuppgifterna har behandlats olagligt;

- där personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig skyldighet;

- där personuppgifterna har samlats in i samband med erbjudandet av informationssamhällstjänster direkt till ett barn och med förbehåll för ett samtycke.
Rätt till begränsning av bearbetning - där korrektheten av personuppgifterna bestrids av dig;

- där behandlingen är olaglig och du motsätter dig radering av personuppgifterna och begär begränsning av deras användning istället;

- där vi inte längre behöver personuppgifterna för behandlingens syften, men de krävs av dig för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk;

- där du har invänt mot bearbetning.
Rätt till dataportabilitet där du vill ta emot de uppgifter du har skickar in i en strukturerad, vanligt förekommande och maskinläsbar form eller att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Behandlingen baseras på samtycke eller på ett avtal och utförs på automatiserade sätt.
Rätt att invända där insamlingen och användningen är baserad på en uppgift som utförs i det allmänna intresset eller i utövandet av myndighetsägda eller berättigade intressen, inklusive profilering, som förklaras i avsnitt 3 i denna integritetspolicy, eller där du motsätter dig insamlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål.
Rätt att återkalla samtycke där behandlingen är baserad på samtycke, som förklaras i avsnitt 3 i denna integritetspolicy, och du när som helst vill återkalla samtycket.
Rätt att framföra klagomål där du vill lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du har din vanliga vistelseort, din arbetsplats eller vid en påstådd överträdelse av GDPR.

6. HUR SKICKAR JAG EN BEGÄRAN?

Om du vill utöva dina rättigheter som beskrivs ovan, skicka en begäran till oss via e-post på support@brainety.com.

7. KAN JAG ANVÄNDA EN AUKTORISERAD AGENT?

Absolut. Du kan använda en auktoriserad agent för att skicka in en begäran för din räkning om du ger den auktoriserade agenten skriftligt tillstånd att göra det. Om så är fallet, vänligen förse oss med en kopia av nämnda tillstånd enligt anvisningarna i avsnitt 18 i denna policy. Vi kan avslå en begäran från en auktoriserad agent som inte lämnar in bevis på att de har blivit auktoriserade av dig att agera å dina vägnar. Du kan också göra en begäran på ditt minderåriga barns vägnar.

8. UTNYTTJAR NI AUTOMATISKT INDIVIDUELLT BESLUTSFATTANDE, INKLUSIVE PROFILERING?

Nej, vi fattar inte beslut som enbart baseras på automatiserad behandling, inklusive profilering, som skulle få rättsverkningar för dig.

9. ANVÄNDER NI COOKIES?

Ja, vi använder cookies på vår hemsida enligt beskrivningen i tabellen nedan.

Cookie namn Cookie utgång
Nödvändiga Cookies & Statistikcookies
XSRF-TOKEN 1 dag
enence_session Under surfsessionen
_ga 2 år
Marknadsföringscookies
_gat Under surfsessionen
_gid 24 timmar
_hjAbsoluteSessionInProgress 1 dag
_hjFirstSeen 1 dag
_hjid 1 år
_hjIncludedInPageviewSample 1 dag
käll-ID Under surfsessionen
käll-visningar Under surfsessionen
Cookies för målinriktning
_fw_crm_v 1 år
ads/ga-audiences Under webbläsarsessionen
REST/webTracking/v1/event Under webbläsarsessionen

10. HUR KAN JAG HANTERA COOKIES?

Du kan konfigurera din webbläsare till att avvisa vissa eller alla cookies eller att be om ditt tillstånd innan du accepterar dem. Observera att genom att ta bort cookies eller inaktivera framtida cookies kanske du inte kan komma åt vissa områden eller funktioner på vår hemsida. Du kan styra användningen av funktionscookies, inriktningscookies eller reklamcookies genom att ändra dina webbläsarinställningar. För att ta reda på hur du hanterar cookies i din webbläsare, besök en av länkarna nedan:

11. HOW CAN I CONTACT YOU?

If you have any questions, comments, or complaints regarding how we collect, use, and store your personal information, please contact us by e-mail at support@brainety.com at any time